Stjørdal kirkelige fellesråd > Forside
Vertskontrakten for Stjørdal kirkelige fellesråd utløp 1-januar-2000. Vennligst kontakt jon.gunnar.enebakk@stjordal.kommune.no for mer informasjon.